advisering | begeleiding | ondersteuning

Wie we zijn

2Educate B.V. (2E) is een onderwijs ondersteunende en – adviserende organisatie ván docenten, voor docenten en ván onderwijsprofessionals, voor professionele onderwijsinstellingen.

Wij bieden u vernieuwende, vormende en opvoedkundige onderwijsoplossingen op een inspirerende, activerende en motiverende wijze; middels flexibele inzet, grondige begeleiding, levendige opleidingen en cursussen. Precies waar u, als schoolleider, behoefte aan heeft.